Andra kontakter

Mottagningen för våldsutsatta (Jönköpings kommun) vänder sig till kvinnor fyllda 18 år eller äldre, som lever eller har levt tillsammans med en partner som utsätter henne för någon form av våld. MVF vänder sig också till personer i samkönade relationer samt män som utsätts för våld av närstående kvinna. Deras insatser avser såväl psykiskt och fysiskt våld som sexuella övergrepp.

Telefon: 036-10 77 22
E-post: mottagningvaldsutsatta@jonkoping.se

Nationella Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till Nationella kvinnofridslinjen. Linjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. Här kan du bland annat få hjälp via samtal, rådgivning och hjälp i myndighetskontakter och försäkringsfrågor i samband med brott.

BOJ i Jönköping: 036-107640
E-post: info@jonkoping.boj.se

Nationell telefon: 0200-21 20 19

Polisen har speciellt utbildad personal för hjälp vid anmälan av den här typen av brott. Förutom vid besök hos polisen kan anmälan också göras muntligen på telefon eller genom att skriva ett brev. Ring 114 14 vid ärenden som ej är akuta.

Sjukhus Om du utsatts för våld kan du vända dig till närmaste vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, kvinnoklinikmottagning eller psykiatrimottagning för att få läkarvård eller psykiatrisk hjälp. Dina eventuella skador bör du så snart som möjligt få dokumenterade för att på bästa sätt kunna tillvarata tillvara dina rättigheter.

Vårdguiden: 1177

Länssjukhuset Ryhov: 010-241 00 00


Socialtjänsten 
är verksamma under dygnets alla timmar och jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer.

Telefon: 036 - 10 50 00

Socialjouren handhar ärenden gällande barn, ungdomar och kvinnofridsärenden där problemen bedöms så akuta att man inte kan invänta ordinarie handläggare på lokalkontoret.
Telefon: 112

Alternativ till våld vänder sig till dig som har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner, som använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående och som på frivillig basis är beredd att söka hjälp. ATV vänder sig även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

För mer information om hur du kommer i kontakt med ATV klicka här.