Volontärverksamhet

Volontärverksamheten utgör en betydelsefull del av Kvinno- och tjejjourens verksamhet.

Med hjälp av våra ca 30 aktiva volontärer kan jouren erbjuda en stödverksamhet till kvinnor och barn som ringer till jouren, bor och har bott i skyddat boende. Samtliga volontärer har genomgått Unizons Grundutbildning om ca; 20 timmar. Grundutbildningen innehåller delarna: Unizons historia och värdegrund, organisationskunskap, teoretisk kunskap om genus, makt och våld, samt jourverksamhet; bemötande och förebyggande arbete.

Volontärer arbetar med olika former av stöd till kvinnor och barn. Vi har olika volontärgrupper med olika uppdrag. Mer information om dem finns under rubriken "Volontärgrupper".  

Information till volontärerna sker regelbundet via månadsbrev. Under året anordnas ett antal volontärträffar. På dessa tas aktuella frågor upp, föreläsningar hålls och arbetsgrupperna planerar för sin verksamhet.

Är du intresserad av att engagera dig? 

Att vara volontär i Kvinno- och tjejjouren Jönköping kan innebära många olika saker, vi vill att du hittar det som passar dig bäst - det ska vara roligt att vara volontär hos oss!  Vill du veta mer om hur du kan engagera dig skicka ett mejl: info@kvinnotjejjourenjkpg.se

Vi brukar kalla till en intervju och efter den beslutar vi om du går vidare, gör du det får du gå vår grundkurs innan du börjar vara aktiv som volontär. För dig som vill jobba med tjejjouren och chatten ser det lite annorlunda ut. Den som går vidare från intervju får sedan gå bredvid en mentor under tre jourkvällar och vi beslutar sedan tillsammans om fortsättningen. Se mer om det på tjejjourens hemsida!